TÜRKİYE'DEKİ JUNİPERUS (GYMNOSPERMAE TÜRLERİNİN cpDNA'DAKİ TRN VE matK BÖLGELERİNE GÖRE FİLOGENETİK ANALİZİ

2013-12-31
TÜRKİYE'DEKİ JUNİPERUS (GYMNOSPERMAE TÜRLERİNİN cpDNA'DAKİ TRN VE matK BÖLGELERİNE GÖRE FİLOGENETİK ANALİZİ
Citation Formats
Z. Kaya, “TÜRKİYE’DEKİ JUNİPERUS (GYMNOSPERMAE TÜRLERİNİN cpDNA’DAKİ TRN VE matK BÖLGELERİNE GÖRE FİLOGENETİK ANALİZİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59971.