Hide/Show Apps

POLİ(LAKTİK ASİT) BAZLI NANOKOMPOZİTLER: MEKANİK, ISISAL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MORFOLOJİSİ

2013-12-31
Yılmazer, Ülkü
Açik, Eda
POLİ(LAKTİK ASİT) BAZLI NANOKOMPOZİTLER: MEKANİK, ISISAL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MORFOLOJİSİ