POLİ(LAKTİK ASİT) BAZLI NANOKOMPOZİTLER: MEKANİK, ISISAL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MORFOLOJİSİ

2013-12-31
Yılmazer, Ülkü
Açik, Eda
POLİ(LAKTİK ASİT) BAZLI NANOKOMPOZİTLER: MEKANİK, ISISAL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MORFOLOJİSİ
Citation Formats
Ü. Yılmazer and E. Açik, “POLİ(LAKTİK ASİT) BAZLI NANOKOMPOZİTLER: MEKANİK, ISISAL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MORFOLOJİSİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59991.