Hide/Show Apps

Kendiliğinden nemlendirilmiş membran elektrot düzeneğinin polimer elektrolit membranlı yakıt hücreleri için geliştirilmesi

2014-12-31
Özkan, Necati
Eroğlu, İnci
Devrim, Yılser
Çaçan, Umut
Bu çalışmadaki amacımız, kendiliğinden nemli silika (SiO2) bazlı perflorosülfonik asit (Nafion) nano-kompozit membran elektrot düzeneğini (MEA) kullanarak polimer elektrolit membran yakıt hücresinin (PEMFC) performansını incelemek ve test etmektir. PEM yakıt hücrelerinin geliştirilmesinde su yönetimi aşılması gereken teknolojik engellerden biridir. Membrandaki su içeriğinin devamlılığı için tepkiyen gaz, membranın iletkenliğini korumak ve tamamen kurumasını engellemek için geleneksel yöntemlerle yakıt hücresine girmeden önce nemlendirilir. Ancak, yakıt hücresi için kullanılan harici nemlendiriciler ve oksitleyici gazlar sistemi karmaşık hale getirmekte ve hücrenin enerji verimliliğini düşürmektedir. Bu sebeple kendiliğinden nemli veya düşük nemli MEA, PEMFC’nin pratik uygulamalarında su (H2O) kapasitesinin yönetimi için anahtar gereksinim olarak görülmektedir. Ek olarak, Nafion mebranlar yüksek sıcaklıklarda, proton iletkenliğini ve mekanik stabilitesini önemli ölçüde yitirmektedir. Eklenmesi planlanan yüksek su tutma kabiliyetli higroskopik inorganik mataryallerin (SiO2), yüksek sıcaklıklarda mebranın proton iletkenliğinde, mekanik ve termal özelliklerinin gelişiminde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.