FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Adalı, Orhan
Ülger, Meliha
KUERSETİNİN KOLON KANSERİ HÜCRE HATLARININ PROLİFERASYONUNA VE İLAÇ METABOLİZE EDEN CYP ENZİMLERİNE ETKİSİ