FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Adalı, Orhan
Ülger, Meliha
KUERSETİNİN KOLON KANSERİ HÜCRE HATLARININ PROLİFERASYONUNA VE İLAÇ METABOLİZE EDEN CYP ENZİMLERİNE ETKİSİ
Citation Formats
O. Adalı and M. Ülger, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60164.