Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Banerjee, Sreeparna
Ülgen, Hazar Doğukan
KOLON KANSERİ HÜCRE HATLARINDA SODYUM BÜTİRAT MUAMELESİNİN CYCLOOXYGENASE-2 GENİ DÜZENLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ