FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

KEMİK ERİMESİ TEDAVİSİ İÇİN siRNA SALIM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ