Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Çekmecelioğlu, Deniz
Doğan, Burak Önay
YERFISTIĞI KÜSPESİNDEKİ AFLATOXİN B1'İN FERMANTASYON YÖNTEMİYLE MİKROBİYAL OLARAK AYRIŞTIRILMASI