Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Toppare, Levent Kamil
Özelçağlayan, Can Ali
ETİLENDİOKSİTİYOFEN VEYA FURAN İLE KENETLENMİŞ 2,1,3-BENZOOKZADİAZOL ÜNİTESİ İÇEREN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLİ KARAKTERİZASYONU