FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Nalbant Esentürk, Emren
Arca, Çağla Betül
YÜZEY ÜZERİNDE FARKLI ŞEKİLLERDE ALTIN NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ
Citation Formats
E. Nalbant Esentürk and Ç. B. Arca, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60334.