Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Bor, Ali Şakir
Bütev, Ezgi
BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN GÖZENEKLİ Ti6AI7Nb ÜRETİLMESİ VE HİDROTERMAL YÖNTEMLERLE YÜZEYİNİN AKTİVE EDİLMESİ