FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Bor, Ali Şakir
Bütev, Ezgi
BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN GÖZENEKLİ Ti6AI7Nb ÜRETİLMESİ VE HİDROTERMAL YÖNTEMLERLE YÜZEYİNİN AKTİVE EDİLMESİ
Citation Formats
A. Ş. Bor and E. Bütev, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60374.