FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Kalkanlı, Ali
Taştan, Başkan Özgün
HATASIZ SÜREKLİ DÖKME DEMİR ÜRETİMİ İÇİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
Citation Formats
A. Kalkanlı and B. Ö. Taştan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60388.