Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Kalkanlı, Ali
Taştan, Başkan Özgün
HATASIZ SÜREKLİ DÖKME DEMİR ÜRETİMİ İÇİN ÜRETİM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU