FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Bayramlı, Erdal
Utku, Nehir Nezaket
ALTIN NANOÇUBUKLARIN LANPMUİR TEKNİĞİ İLE HAVA-SU ARAFAZINDA, DÜŞEY DOĞRULTULU, DÜZGÜN TEKLİ VE ÇOKLU KATMANKARININ ELDESİ