FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Bayramlı, Erdal
Utku, Nehir Nezaket
ALTIN NANOÇUBUKLARIN LANPMUİR TEKNİĞİ İLE HAVA-SU ARAFAZINDA, DÜŞEY DOĞRULTULU, DÜZGÜN TEKLİ VE ÇOKLU KATMANKARININ ELDESİ
Citation Formats
E. Bayramlı and N. N. Utku, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60431.