FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Toffolı, Danıele
Kibar, Seda
SU-GAZ DEĞİŞİMİ REAKSİYONUNDA TiC MATERYALİNİN PERFORMANSININ DFT METODU İLE İNCELENMESİ
Citation Formats
D. Toffolı and S. Kibar, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60447.