Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Toffolı, Danıele
Kibar, Seda
SU-GAZ DEĞİŞİMİ REAKSİYONUNDA TiC MATERYALİNİN PERFORMANSININ DFT METODU İLE İNCELENMESİ