Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Kocabıyık, Semra
Zabcı, Sema
THERMOPLASMA VOLCANIUM'UN EKSTREM ISI STRESİ ALTINDA TRANSKRİPTOM ANALİZİ