FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Çalık, Pınar
Akyol, Ata Özge
METABOLİK MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİYLE GELİŞTİRİLEN PICHIA PASTORIS İLE ANTİKOR ÜRETİMİ
Citation Formats
P. Çalık and A. Ö. Akyol, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60520.