Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Çalık, Pınar
Akyol, Ata Özge
METABOLİK MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİYLE GELİŞTİRİLEN PICHIA PASTORIS İLE ANTİKOR ÜRETİMİ