FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Özen, Can
Biber, Ayşenur
MATRİX METALLOPROTEİNAZ -2 İLE KLOROTOKSİN'İN AFİNİTESİNİN KARAKTERİZASYONU