FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
KIZIL ÖTESİ DESTEKLİ MİKRODALGA FIRINDA PİSİRİLMİŞ FOLİK ASİT TAKVİYELİ EKMEKLERİN KARAKTERİZASYONU

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Geban, Ömer(2015-12-31)
KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Doğru, Havva; Gjota, Sena(2014-12-31)
SİTOKROM P450 İZOFORMLARININ HİPOKAMPÜSTEKİ EKSPRESYONU/AKTİVASYONU İLE MEKANSAL ÖĞRENMENİN FARKLI SAFHALARINDA GENÇ SIÇANLARIN GÖSTERDİĞİ BAŞARI ARASINDAKİ KOLERASYONUN İNCELENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Efe, Mert; Alkan, Kıvanç(2016-12-31)
HAFİF AĞIRLIKLI ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIKLARDAKİ ANLIK ŞEKİLLENDİRME ANALİZİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2014-12-31)
ÇOK KATMANLI KORNEA YAPILARI İÇİN YÖNLENDİRİLMİŞ HÜCRE TABAKALARI VE S-IPN HİDROJELLER
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2016-12-31)
SNX3 GENİNİN POLY A SİNYAL SEÇİMİ
Citation Formats
H. M. Öztop, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60566.