Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Altıner, Demir
Karabeyoğlu, Uygar Ali
HAYMANA HAVZASININ PALEONTOLOJİK VE SEKANS STRATİGRAFİYEL İNCELENMESİ VE KRETASE -PALEOJEN (K/Pg) SINIRININ BELİRLENMESİ