FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Khan, Ahmad Saeed
BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ
Citation Formats
N. A. Sezgi and A. S. Khan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60640.