Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Khan, Ahmad Saeed
BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ