FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Güray, Nülüfer Tülün
Ayvaz, Sevı Sıla
NANOPARÇACIKLARIN HEPG2 HÜCRE HATLARINDAKİ İN VİTRO TOKSİSİTESİ
Citation Formats
N. T. Güray and S. S. Ayvaz, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60723.