Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Güray, Nülüfer Tülün
Ayvaz, Sevı Sıla
NANOPARÇACIKLARIN HEPG2 HÜCRE HATLARINDAKİ İN VİTRO TOKSİSİTESİ