Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Gürsel, Mayda
Toygar, Başak
KOMMENSAL VE PATOJEN BAKTERİLERDEN ELDE EDİLEN RİBOZOMAL RNALARIN İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİ