Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Beklioğlu, Meryem
Tolunay, Duygu
GERÇEK ZAMANLI OTOMATİK GÖL İZLEME SİSTEMİ İLE UÇ OLAYLAR VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLERE GÖRE GÖL METABOLİZMASININ HESAPLANMASI