Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Akyol, Ata Özge
METABOLİK MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİ KULLANILARAK Pichia pastoris'TE PROMOTOR VERİMİNİN ARTITILMASI VE TERAPÖTİK PROTEİN ÜRETİM PROSESİ GELİŞTİRİLMESİ