Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Hüccetoğulları, Damla
REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONUNUN Pichia pastoris İLE ÜRETİLMESİ