Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Tanyeli, Cihangir
Karahan, Seda
İSATİN TÜREVİ KETİMİNLERE ɑ-NAFTOL ÜN ASİMETRİK OTGANOKATALİTİK FRİEDEL-CRAFTS KATILMA REAKSİYONLARI