Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Tanyeli, Cihangir
Bayer, Ezgi
BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLERİN DEKARBOKSİLATİF ALDOL TEPKİMELERİNDE İNCELENMESİ