FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
(S)- DULOXETİN VE TÜREVLERİNİN ORGANAKATALİTİK ASİMETRİK SENTEZİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah(2016-12-31)
NANOKOMPOZİTLERİN ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztop, Halil Mecit(2015-12-31)
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)'DEN YARARLANARAK GIDA MUHAFAZASI İÇİN AKILLI KESE KAĞIDI TASARLAMA
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Doğru, Havva; Kütükalan, Damla(2014-12-31)
YAŞLI SIÇANLARDA, MEKANSAL BELLEK BECERİSİ LE KOLİN-ASETİL-TRANSFERAZ, PROTEİN KİNAZ A VE KALSİYUM KALMODULİN PROTEİN KİNAZ II ALFA ENZİMLERİNİN HİPOKAMPUSTAKİ EKSPRESYONU ARASINDAKİ KOLERASYONUN ARAŞTIRILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
İzgü, Kadri Fatih(2015-12-31)
LİPOZOM İLE ENKAPSÜLE EDİLMİŞ PANOMYCOCIN: PREPARASYONU, KARAKTERİZASYONU VE VULVAVOJİNAL KANDİDİYAZİSE KARŞI İN-VİTRO ANTİFUNGAN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Muyan, Mesut(2014-12-31)
ÖSTROJEN SİNYALİ İLE DÜZENLENEN MOAP1 GENİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDAKİ APOPTOTİK ROLÜ
Citation Formats
C. Tanyeli, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60872.