Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Yılmaz, Ayşen
Hızal, Ceren Özde
MİKRODALGA YARDIMLI, LaBO3, YBO3 VE GdBO3 KATKILI NADİR TOPRAK İYONLARININ KARAKTERİZASYONU VE LUMİNESAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ