FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Özçubukçu, Salih
Kesici, Seçkin Mehmet
KLOROTOKSİN TÜREVLERİNİN PEPTİT INHİBİTÖRÜ AMACI İLE SENTEZİ
Citation Formats
S. Özçubukçu and S. M. Kesici, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60890.