Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Yalçınkaya, Duygu
Pichia pastoris İLE REKOMBİNANT BÜYÜME HORMONUNUN ÖZGÜN BİR PROMOTOR KULLANILARAK ÜRETİMİ