FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Yalçınkaya, Duygu
Pichia pastoris İLE REKOMBİNANT BÜYÜME HORMONUNUN ÖZGÜN BİR PROMOTOR KULLANILARAK ÜRETİMİ
Citation Formats
P. Çalık and D. Yalçınkaya, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60899.