FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Kalender, Özge
ÇİFT PROMOTOR ALTINDA REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ İÇİN Pichia pastoris'İN METABOLİK MÜHENDİSLİK TASARIMI