Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Erdoğan, Tuğçe
OKSİJEN KISITLAMALI KOŞULLARDA Pichia pastoris İLE REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMUNU ÜRETİMİ: PROMOTOR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI