FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Erdoğan, Tuğçe
OKSİJEN KISITLAMALI KOŞULLARDA Pichia pastoris İLE REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMUNU ÜRETİMİ: PROMOTOR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
P. Çalık and T. Erdoğan, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60903.