FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Hacaloğlu, Jale
Özdemir, Esra
BOR BİLEŞİKLERİ İÇEREN POLİ(LAKTİK ASİT) VE POLİ(LAKTİK ASİT) KARILIMLARININ NANOKİL İÇEREN KOMPOZİTLERİNİN VE LİFLERİNİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
J. Hacaloğlu and E. Özdemir, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60985.