Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Hacaloğlu, Jale
Özdemir, Esra
BOR BİLEŞİKLERİ İÇEREN POLİ(LAKTİK ASİT) VE POLİ(LAKTİK ASİT) KARILIMLARININ NANOKİL İÇEREN KOMPOZİTLERİNİN VE LİFLERİNİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU