TİMOL ORGANİK BİLEŞİĞİNİN MEZO-ZEOLİT X YÜZEYİNE BAĞLANMASI

2016-12-31
Akata Kurç, Burcu
Işler Binay, Melda
Zeolitler, Aluminosilikat içeren inorganik kristallerdir. İçerdikleri nanometre boyutlarındaki gözeneklerin sayısı, dağılımı ve genişliği bu zeolitlerin yüzey alanlarının diğer tüm katılara göre çok daha büyük olmasını sağlar. Zeolitlerin gözenek kanallarının düzeni ve boyutları, sentez sonrası işlemlere tabi tutularak istenildiği gibi değiştirebilir. Yapılarındaki bu çeşitlilik olanağı, zeolitlerin, konuk-konak sistemleri için uygun konak görevi görmesini sağlamaktadır. Çeşitli gözenek boyutlarına sahip zeolitlerin, farklı organik moleküller için konak olarak kullanıldığı bilinmektedir. Proje ekibinde yer alan öğretim üyesi, Doç. Dr. Burcu Akata Kurç ve doktora öğrencisi Melda İşler Binay, zeolitlerin çeşitli kullanım amaçları için sentezlenmesi ve modifikasyonu konularında çalışmaktadırlar. Bu çalışmada amaç, öncelikle zeolit X sentezlenip, sonrasında sentez-sonrası işlemler ile mezo-gözenekli zeolit X üretimidir. İkinci amaç ise, “timol” adlı organik bileşik sentezlenen zeolit X yüzeyine tutturma ve son ürünün antibakteriyel etkinliği hakkında bilgi edinmektir. Önerilen çalışmadan elde edilecek bilgiler ışığında, literatüre mezo-gözenekli zeolit X sentezi ve konak özelliği hakkında katkıda bulunulacaktır.
Citation Formats
B. Akata Kurç and M. Işler Binay, “TİMOL ORGANİK BİLEŞİĞİNİN MEZO-ZEOLİT X YÜZEYİNE BAĞLANMASI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61010.