Lorentz Alanları Ve Manyetik Alan Ölçümleri Ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi

2016-12-31
Gençer, Nevzat Güneri
Gözü, Mehmet Soner
Kaboutari, Keivan
Tetik, Ahmet Önder
Lorenz Alanları ve Manyetik Alan Ölçümleri ile Elektrik Empedans Tomografi tekniğinin doğrusal faz dizisi dönüştürücüsü kullanılarak uygulanabilirliği deneysel bir düzenek ile incelenecektir. Düzenekte statik manyetik alan içine fantom yerleştirilecektir. Bir kontrol programı ile ultrason vericisine gönderilecek sinyal ile fantom ultrasonik olarak uyarılacaktır. Lorentz alanlarından oluşan sinyaller tasarlanan bobinler ile toplanacak ve düşük gürültülü ön yükselteçleri ile kuvvetlendirilecektir. Ölçülen sinyal filtre ve yükselteç bloklari ile veri toplama kartı tarafından sayısallaştırılacaktır. Empedans görüntüsü oluşturmak için toplanan veriler, sinyal isleme algoritmalari ile iyileştirilerek yüksek sinyal-gürültü oranına (SGO) ulaştırılacaktır
Citation Formats
N. G. Gençer, M. S. Gözü, K. Kaboutari, and A. Ö. Tetik, “Lorentz Alanları Ve Manyetik Alan Ölçümleri Ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61013.