Hide/Show Apps

AZA3 MOLEKÜLÜNÜN TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

2017-12-31
Persil Çetinkol, Özgül
Güloğlu, Sercan
AZA3 MOLEKÜLÜNÜN TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ