Hide/Show Apps

D VİTAMİNİ METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP24A1, CYP2R1 CYP27A1, CYP27B1 VE D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜNÜN GENETİK POLİMORFİZİMLERİNİN TÜRK POPULASYONUNDA MULTİPL SKLEROZ RİSKİ İLE İLİŞKİSİ

2017-12-31
Adalı, Orhan
Bulut, Giray
D VİTAMİNİ METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP24A1, CYP2R1 CYP27A1, CYP27B1 VE D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜNÜN GENETİK POLİMORFİZİMLERİNİN TÜRK POPULASYONUNDA MULTİPL SKLEROZ RİSKİ İLE İLİŞKİSİ