MEKANSAL ÖĞRENME ESNASINDA ANTİDEPRASANLARIN SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDEKİ BAZI SİTOKROM P450 İZOFORMLARININ EKSPRESYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
Adalı, Orhan
Ergin, Gjota Sena
MEKANSAL ÖĞRENME ESNASINDA ANTİDEPRASANLARIN SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDEKİ BAZI SİTOKROM P450 İZOFORMLARININ EKSPRESYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
O. Adalı and G. S. Ergin, “MEKANSAL ÖĞRENME ESNASINDA ANTİDEPRASANLARIN SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDEKİ BAZI SİTOKROM P450 İZOFORMLARININ EKSPRESYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61032.