Hide/Show Apps

VİTAMİN D VE VİTAMİN D METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP450 İZOENZİMLERİNİN HAYVAN MODELİNDE MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ PATOFİZYOLOJİSİNE ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE ARALTIRILMASI

2017-12-31
Adalı, Orhan
Evin, Emre
VİTAMİN D VE VİTAMİN D METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP450 İZOENZİMLERİNİN HAYVAN MODELİNDE MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ PATOFİZYOLOJİSİNE ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE ARALTIRILMASI