SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ

2017-12-31
Çalık, Pınar
Massahı, Aslan
SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ
Citation Formats
P. Çalık and A. Massahı, “SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61066.