PROMOTOR MÜHENDİSLİĞİ İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

2017-12-31
Çalık, Pınar
Ergün, Gündüz Burcu
PROMOTOR MÜHENDİSLİĞİ İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
Citation Formats
P. Çalık and G. B. Ergün, “PROMOTOR MÜHENDİSLİĞİ İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61070.