Hide/Show Apps

PROMOTOR MÜHENDİSLİĞİ İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

2017-12-31
Çalık, Pınar
Ergün, Gündüz Burcu
PROMOTOR MÜHENDİSLİĞİ İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI