GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA

2017-12-31
Bozkurt, Erdin
Tokay, Bülent
GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA
Citation Formats
E. Bozkurt and B. Tokay, “GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61147.