SPİROOKSİNDOL TÜREVLERİNİN BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLER İLE ENANTİOSEÇİCİ SENTEZİ

2017-12-31
Tanyeli, Cihangir
Bayer, Ezgi
SPİROOKSİNDOL TÜREVLERİNİN BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLER İLE ENANTİOSEÇİCİ SENTEZİ
Citation Formats
C. Tanyeli and E. Bayer, “SPİROOKSİNDOL TÜREVLERİNİN BİFONKSİYONEL ORGANOKATALİZÖRLER İLE ENANTİOSEÇİCİ SENTEZİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61187.