AKIŞKAN YATAKLI YANMA ODALARINDA PARÇAÇIK TAŞINMASININ İNCELENMESİ

2017-12-31
Külah, Görkem
Batır, Özge
AKIŞKAN YATAKLI YANMA ODALARINDA PARÇAÇIK TAŞINMASININ İNCELENMESİ
Citation Formats
G. Külah and Ö. Batır, “AKIŞKAN YATAKLI YANMA ODALARINDA PARÇAÇIK TAŞINMASININ İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61222.