Iı. Meşrutiyet'ten Birinci Dünya Savaşı'na Türk-Arap-İngiliz İlişkileri Ve Arap İsyanı

2009-12-31
Proje kapsamı 1908 yılından 1918 yılına kadar Osmanlı hükümetlerinin Arap politikası ve bu politikalara karşı Arap tepkisidir. Ayrıca aynı tarihlerde Arap isyanına yol açan nedenler, Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri ve başta İngiltere olmak üzere isyana yabancı devletlerin müdahaleleri incelenecektir. Projenin yöntemi arşiv çalışmalarına dayanmaktadır. Türk Tarih Kurumu, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri ile İngiltere Foreign Office ve Parlamento arşivleri, Şam'da bulunan Suriye Devlet Arşivi belgeleri incelenecektir. Proje sonuçları İttihat Terakki'nin Arap Politikası ve Türk Arap İsyanı konusuna ilişkin bir kitap biçiminde yayınlanacaktır.
Citation Formats
R. Boztemur, “Iı. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşı’na Türk-Arap-İngiliz İlişkileri Ve Arap İsyanı,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61404.