Hide/Show Apps

Evrensellik Ve Çokkültürlülük Tartışması Çerçevesinde Kanada Ve Türkiye'de Kadının İnsan Hakları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma

Projenin amacı evrensellik ve çokkültürlülük tartışması çerçevesinde Kanada ve Türkiye'de kadının insan hakları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma yapmaktır. Kültürel hakların kadının evrensel hakları ile çatıştığı alanların incelenmesi projenin temel hedefi olacaktır. Bu genel çerçeve kapsamında, Türkiye ve Kanada'da Müslüman kadınlarla derinlemesine mülakatlar yapılarak grupların din ve kültür hakları bağlamında talepleri, devletlerin uygulamaları ve evrensel insan hakları ile bu hakların çatıştığı noktalarda kadınların tercih ve görüşleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Kuramsal tartışmaların, iki ülkede yapılacak saha çalışmasında nasıl bir karşılık bulduğuna bakılarak Müslümanların çoğunluk olduğu Türkiye'de ve Müslümanların azınlık olduğu Kanada'da, Müslüman kadınların, kadının insan hakları bağlamında durumu ve bakış açıları karşılaştırılacaktır. Kadın politikalarının da araştırmanın çerçevesinde inceleneceği projede kültürel grup hakları ile evrensel kadın haklarının çatıştığı alanlar ana eksen olacaktır. Derinlemesine mülakat yapılması planlanan hedef grup kadın hakları savunucuları, konu ile ilgili Sivil Toplum Örgütü (STÖ) temsilcileri, köşe yazarları veya siyasetçiler gibi her iki toplumda da kadın politikalarını şekillendirmede etkin veya etkin olmaya çalışan kesimler arasından belirlenecektir. Proje temel olarak Kadının insan hakları ile evrensellik ve çokkültürlülük tartışmalarına katkı sağlamayı; saha araştırması sonucunda Kanada ve Türkiye'de kadınların bu tartışmalardaki konumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.