Türkiyeden Çerkesyaya Dönen Çerkeslerde Etnik Ve Kültürel Kimliğin Belirleyici Unsurları Ve Vatan Algısı.

2010-12-31
Önerilen araştırma projesi, Türkiye'den ana vatan bildikleri Çerkesya'ya dönen Türkiye Çerkeslerine ilişkin literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bir diğer amaç ise, bu çalışmanın verilerinden hareketle, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerle Çerkesya'ya dönen Çerkeslerin etnik ve kültürel kimlik tanımlama mekanizmaları ve ana vatan algısının bir karşılaştırmasını yapmaktır. Bu çalışmadan elde edilecek bilgiler ışığında bilimsel yayın yapılacaktır.
Citation Formats
E. Yıldırım, “Türkiyeden Çerkesyaya Dönen Çerkeslerde Etnik Ve Kültürel Kimliğin Belirleyici Unsurları Ve Vatan Algısı.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61425.