Küresel Dinamikler Ve Kırımın Stratejik Önemi Işığında Kırım Tatarları Sorunu.

2010-12-31
Bu proje kapsamında, Kırım Tatarlarının vatana dönüş sürecinin, bölgesel ve küresel dinamiklerin ışığında incelenmesi öngörülmektedir. Bu çalışmanın bulguları daha önce elde edilen bulgularla birleştirildiğinde Kırım Tatarları hakkında çok daha kapsamlı bir analiz yapılması mümkün olacaktır. Bu araştırma, küreselleşen dünyada disiplinlerarası yaklaşımların ve küresel faktörlerin ele alınmasının, toplumsal gerçeklikleri anlamak açısından önemini göstererek bu tür çalışmaları teşvik edecektir. Kırım'da derinlemesine mülakat tekniği ile görüşmeler yapılacak, ayrıca bu süre zarfında katılımcı gözlemi ile gündelik yaşamları, küresel etkileri nasıl algıladıkları, Ukrayna'daki son siyasi gelişmeleri nasıl değerlendirdikleri tespit edilecektir. Ayrıca, Ukrayna'daki siyasi gelişmelerin doğrudan tespiti için Kiev'de siyasi yetkililer, ve konunun uzmanları ile görüşmeler yapılacaktır.

Suggestions

Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
Social distinction and symbolic boundaries in a globalized context : leisure spaces in İstanbul
Lortoğlu, Dilber Ceren; Mutman (Yeğenoğlu), Meyda; Department of Sociology (2003)
This study focuses on the conditions and processes that strengthen social distinctions and symbolic boundaries in society. In order to fully grasp the conditions of these processes, it is not sufficient to simply study them as they are carried out on a daily basis. Therefore in this study firstly a general overview of the matter evaluated in the context of globalization. Although a variety of means are at work in constructing social distinctions and symbolic boundaries, in this study three of them have been...
Sociospatial Segregation and Consumption Profıle of Ankara in the Context of Globalization
Akpınar, Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The ‘’Global City Hypothesis’’ argues that the economic restructuring of the new global economy produces highly uneven and polarized employment structure in urban society (1). Today, large global cities are marked by unusually high levels of income inequality. The significant increase in foreign investment and the arrival of the multi-national corporations along with the major accounting, advertising, and marketing firms and the fashion, design and entertainment industry caused changes both in spatial and d...
Küresel Salgın Dünyası İçin Fikir Geliştirme
Paksoy, İsmail Yavuz; Bayırlı, Ümit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
İçinde bulunduğumuz küresel salgın süreci, uzaktan birlikte çalışma pratiğini zorunlu kıl makla beraber salgın dünyası distopyası konusunda tasarım için motivasyon oluşturmaktadır. Kurgusal tasarım çalışmalarının ortak noktası “... olsa ne olurdu” (what-if) senaryolarıdır. Bu senaryolar, kurgusal bir zaman ve mekân yaratarak, gelecek için olası ya da günümüz için al ternatif çözümler sunacak fikirlerin üretilmesine olanak sağlar. “... olsa ne olurdu” senaryoları birçok bilim kurgu filmine ve bu filmlerde...
Küresel tekerlekli mobil robotlarda denge, yörünge kontrolü ve yol planlaması
Saranlı, Uluç(2015-12-31)
Geleneksel tekerlekli mobil robotların insanların varolduğu ortamlarda rahat ve kıvrak bir şekilde hareketleri, ağır yapıları ve hızlı davranışlarda denge kaybı yaşama olasılıkları sebebiyle zorluklar içermektedir. Bu kapsamdaki problemleri çözebilmek için yakın geçmişte yeni bir hareketlilik biçimi olarak küresel bir tekerlek üzerinde kendilerini dengeleyen Ballbot robot platformları öne sürülmüştür. Bu platformlar holonomik olmayan dinamikleri ve tamamı doğrudan kontrol edilemeyen serbestlik dereceleri se...
Citation Formats
A. Aydıngün, “Küresel Dinamikler Ve Kırımın Stratejik Önemi Işığında Kırım Tatarları Sorunu.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61426.