Hide/Show Apps

8-13 Yaş Çocuklarının Televizyon Haberleriyle İlişkili Korkuları.

Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır; 1) Çocukların haber içerikleriyle ilişkili korku düzeyleri nedir? 2) Ne tür haberlerin çocukların korkuları üzerinde etkisi vardır? 3) Haberin hangi unsurları çocuklar için korkutucudur? 4) Annelerin çocuklarının haberlerle ilişkili korkularına dair düşünceleriyle, çocukların haberler karşısında duydukları korku arasında ilişki var mıdır? 5) Yaş, cinsiyet, anne ve çocukların TV haberlerine maruz kalma süreleri, çocukların gerçeklik algıları, annelerin TV haberleri karşısındaki reaksiyonları ve haberlere dair paylaşımları, çocukların korkularıyla ilişkili midir? 6) İzledikleri haberler karşısında çocuklar ne tür davranışsal problemler gösteririler?