Hide/Show Apps

Ankara'da Kreatif Sektör Kümelenme Analizi

2014-12-31
Erdil, Erkan
Ertan, Aslı
Durukan, Cansu
Pamukcu, Mehmet Teoman
Bazı görüşlere göre şu anda bilgi ekonomisinden kreatif ekonomiye geçiş sürecinde olduğumuz düşünülmektedir. Bu yeni ekonominin başlıca özelliği ise bilgi birikimi ve yeteneklerin dışında bireysel hayal gücü ve yaratıcılığın da ekonomik değer yaratmakta kullanılan bir kaynak olarak ele alınmasıdır. Bu görüşe göre Kreatif sektörler yeni bir ekonomik refah kaynağı ve rekabetçi güç unsuru olarak görülmektedir. Kreatif şehirler kavramı, bölgesel kalkınma politikaları alanında son zamanlarda hakkında en çok konuşulan kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.Projenin amacı, DCMS (The Department for Culture, Media and Sport)’nin kreatif sektör tanımı çerçevesinde yapılacak saha çalışması ile Ankara’nın bir kreatif şehir olma yolundaki mevcut ve/veya gelecekteki bölgesel kalkınma politikalarına girdi sağlama amacı taşımaktadır.